هابوب

انیمیشن نیمه بلند هابوب با موضوع طوفان شن در صحرای طبس و حول محور شهادت سردارمحمد منتظرقایم به اتمام رسید و به زودی از شبکه های تلوزیونی پخش خواهدشد....


ادامه...

ماجراهای کاروانسرا(شهربادگیرها)...

  انیمیشن شهربادگیرها (ماجراهای کاروانسرا).مجموعه ای سیزده قسمتی به سفارش سیمای استانها با تکنیک تری دی کامپیوتری میباشد. کارگردانی آن را باقری انجام داده و مجری طرح آن استودیو وندا میباشد-از عوامل...


ادامه...

به سوی حرم

این انیمیشن کوتاه روایتگر قصه عرفانی یک کوه سنگی از جنس فیروزه است که سالهاست هوای رفته به زیارت آستان رضوی را دارد و همیشه درمورد این آرزوی دیرینه با چشمه ای که دل کوه جاری شده ،درد دل می کند و در ...


ادامه...

زیر آسمون آبی(قصه های باغ)

داستان های این مجموعه در جنگلی رخ می دهد که در هر قسمت از آن شخصیتهای داستانی به نیکی صفاتی چون دانش، آگاهی، همکاری، همت و شجاعت پی برده و از زشتی ویژگیهایی چون غرور، زیاده خواهی و ... آگاه می شوند....


ادامه...

هابوب

انیمیشن نیمه بلند هابوب با موضوع طوفان شن در صحرای طبس و حول محور شهادت سردارمحمد منتظرقایم به اتم...

IMAGINATION

 

ماجراهای کاروانسرا(شهربادگیرها)...

  انیمیشن شهربادگیرها (ماجراهای کاروانسرا).مجموعه ای سیزده قسمتی به سفارش سیمای استانها با تکنیک ...

به سوی حرم

این انیمیشن کوتاه روایتگر قصه عرفانی یک کوه سنگی از جنس فیروزه است که سالهاست هوای رفته به زیارت آ...

زیر آسمون آبی(قصه های باغ)

داستان های این مجموعه در جنگلی رخ می دهد که در هر قسمت از آن شخصیتهای داستانی به نیکی صفاتی چون دا...

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.