مجموعه انیمیشن

ماجراهای کاروانسرا(شهربادگیرها)...

05 تیر 1395

  انیمیشن شهربادگیرها (ماجراهای کاروانسرا).مجموعه ای سیزده قسمتی به سفارش سیمای استانها با تکنیک تری دی کامپیوتری میباشد. کارگردانی آن را باقری انجام داده و مجری طرح آن استودیو وندا میباشد-از عوامل...


ادامه...

شوخی زشت

28 ارديبهشت 1394

این مجموعه در سیزده قسمت یازده دقیقه ای به سفارش صدا و سیمای مرکز همدان در سال 1378تولید و پخش شد. عوامل تولید: تهیه کننده و کارگردان :محمدحسن باقری مدلسازو اجرای متریال:داود حاجی عبدلی نویسنده:...


ادامه...

ماجراهای جنگل سبز

28 ارديبهشت 1394

این مجموعه در سیزده قسمت یازده دقیقه ای به سفارش صدا و سیمای مرکز همدان در سال 1378تولید و پخش شد. عوامل تولید: تهیه کننده و کارگردان :نادر باقری مدلسازو اجرای متریال:داود حاجی عبدلی نویسنده:طیب...


ادامه...

زیر آسمون آبی(قصه های باغ)

30 -3443

داستان های این مجموعه در جنگلی رخ می دهد که در هر قسمت از آن شخصیتهای داستانی به نیکی صفاتی چون دانش، آگاهی، همکاری، همت و شجاعت پی برده و از زشتی ویژگیهایی چون غرور، زیاده خواهی و ... آگاه می شوند....


ادامه...

ماجراهای کاروانسرا(شهربادگیرها)...

  انیمیشن شهربادگیرها (ماجراهای کاروانسرا).مجموعه ای سیزده قسمتی به سفارش سیمای استانها با تکنیک ...

شوخی زشت

این مجموعه در سیزده قسمت یازده دقیقه ای به سفارش صدا و سیمای مرکز همدان در سال 1378تولید و پخش شد....

ماجراهای جنگل سبز

این مجموعه در سیزده قسمت یازده دقیقه ای به سفارش صدا و سیمای مرکز همدان در سال 1378تولید و پخش شد....

زیر آسمون آبی(قصه های باغ)

داستان های این مجموعه در جنگلی رخ می دهد که در هر قسمت از آن شخصیتهای داستانی به نیکی صفاتی چون دا...

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.