انیمیشن کوتاه

IMAGINATION

28 ارديبهشت 1394

 


ادامه...

ما می توانیم

28 ارديبهشت 1394

 


ادامه...

به سوی حرم

28 ارديبهشت 1394

این انیمیشن کوتاه روایتگر قصه عرفانی یک کوه سنگی از جنس فیروزه است که سالهاست هوای رفته به زیارت آستان رضوی را دارد و همیشه درمورد این آرزوی دیرینه با چشمه ای که دل کوه جاری شده ،درد دل می کند و در ...


ادامه...

IMAGINATION

 

ما می توانیم

 

به سوی حرم

این انیمیشن کوتاه روایتگر قصه عرفانی یک کوه سنگی از جنس فیروزه است که سالهاست هوای رفته به زیارت آ...

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.