هابوب

انیمیشن نیمه بلند هابوب با موضوع طوفان شن در صحرای طبس و حول محور شهادت سردارمحمد منتظرقایم به اتمام رسید و به زودی از شبکه های تلوزیونی پخش خواهدشد.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.