داستان های این مجموعه در جنگلی رخ می دهد که در هر قسمت از آن شخصیتهای داستانی به نیکی صفاتی چون دانش، آگاهی، همکاری، همت و شجاعت پی برده و از زشتی ویژگیهایی چون غرور، زیاده خواهی و ... آگاه می شوند.

 

انیمیشن شهربادگیرها (ماجراهای کاروانسرا).مجموعه ای سیزده قسمتی به سفارش سیمای استانها با تکنیک تری دی کامپیوتری میباشد. کارگردانی آن را باقری انجام داده و مجری طرح آن استودیو وندا میباشد-از عوامل دیگر آن در ادامه آمده است. نویسنده :مهدی مرعشی براساس طرحی از سعید شهریار ،انیماتورها:فرنگیس گودرزی-علی باقری ،سعید سعادتجو، مدلساز:داود حاجی عبدلی ،طزاح مت پینت:مهدیه محمد بیگی، مدیر دوبلاژ:نرگس فولادوند و ...

این مجموعه در سیزده قسمت یازده دقیقه ای به سفارش صدا و سیمای مرکز همدان در سال 1378تولید و پخش شد.

عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان :محمدحسن باقری

مدلسازو اجرای متریال:داود حاجی عبدلی

نویسنده:طیبه حمیدی نور

طراح استوریبورد:مجتبی فلاح

سرپرست گویندگان:مهدی بقاییان

انیماتور:علی باقری-بنیامین حج فروش-اسدا... کشاورز- م قاسمی-نگار شکوهی

تدوین و صداگذاری:سعید زارعیان

این مجموعه در سیزده قسمت یازده دقیقه ای به سفارش صدا و سیمای مرکز همدان در سال 1378تولید و پخش شد.

عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان :نادر باقری

مدلسازو اجرای متریال:داود حاجی عبدلی

نویسنده:طیبه حمیدی نور

طراح استوریبورد و جلوه های بصری :مجتبی فلاح

سرپرست گویندگان:مهدی بقاییان

انیماتور:عای باقری-بنیامین حج فروش-اسدا... کشاورز- م قاسمی-نگار شکوهی

تدوین و صداگذاری:سعید زارعیان