این مجموعه در سیزده قسمت یازده دقیقه ای به سفارش صدا و سیمای مرکز همدان در سال 1378تولید و پخش شد.

عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان :نادر باقری

مدلسازو اجرای متریال:داود حاجی عبدلی

نویسنده:طیبه حمیدی نور

طراح استوریبورد و جلوه های بصری :مجتبی فلاح

سرپرست گویندگان:مهدی بقاییان

انیماتور:عای باقری-بنیامین حج فروش-اسدا... کشاورز- م قاسمی-نگار شکوهی

تدوین و صداگذاری:سعید زارعیان