انیمیشن شهربادگیرها (ماجراهای کاروانسرا).مجموعه ای سیزده قسمتی به سفارش سیمای استانها با تکنیک تری دی کامپیوتری میباشد. کارگردانی آن را باقری انجام داده و مجری طرح آن استودیو وندا میباشد-از عوامل دیگر آن در ادامه آمده است. نویسنده :مهدی مرعشی براساس طرحی از سعید شهریار ،انیماتورها:فرنگیس گودرزی-علی باقری ،سعید سعادتجو، مدلساز:داود حاجی عبدلی ،طزاح مت پینت:مهدیه محمد بیگی، مدیر دوبلاژ:نرگس فولادوند و ...