این انیمیشن کوتاه روایتگر قصه عرفانی یک کوه سنگی از جنس فیروزه است که سالهاست هوای رفته به زیارت آستان رضوی را دارد و همیشه درمورد این آرزوی دیرینه با چشمه ای که دل کوه جاری شده ،درد دل می کند و در نهایت یک شب تصمیم به رفتن می گیرد