انیمیشن نیمه بلند طوفان شن با موضوع واقعه صحرای طبس و حول محور شهادت سردارمحمد منتظرقایم در استودیو وندا به اتمام رسید.

عوامل اصلی این انیمیشن عبارتند از:

تهیه کننده : داود حاجی عبدلی

کارگردان :محمد حسن باقری

بازنویسی فیلمنامه:سید محمد حسینی

مجری طرح:مهدی احمدپور

مدیرتولید:عمادعقلی

مدیردوبلاژ:اردشیر منظم